Thời Gian Các Hoạt Động + Phần Thưởng Trong Server

Hệ Thống Tân Thủ:

– Cho nhận cấp 180

– Đồ xanh max off

– An Bang Định Quốc

– Cho nhận free phi tốc LB tống kim

– Tẩy tủy free

– Nhận danh vọng tài lãnh đạo

– Tất cả những thứ trên đều làm trong thẻ tân thủ

– Nhận free tiền vạn

– Ngựa phi vân

Đua top lever giai đoạn 1 : từ lever 180>185 khi có 1 mem cán đích lever 185 sẽ dừng lại luôn phát từ đó
đến 10 top đổ xuống chỉ cần khi 1 mem đạt lever 185 đầu tiên

TOP PHẦN THƯỞNG
1 Trang sức 1k SL 1k NL ktc 10% 30 ngày
2 Trang sức 700 SL 700 NL ktc 5% 30 ngày
3 Trang sức 500 SL 500 NL ktc 5% 30 ngày
4 > 10 Trang sức 500 SLL 500 NL 30 ngày

PLD 2 Bến 1 2
CÁC GIỜ CHẴN
: 3 boss mỗi boss
mỗi con 10 xu + 5 Tàng bảo đồ random + 50 Nguyên liêu event 1 + 50% 1 Trấn phái linh đơn+ 1 Trấn phái linh dược1
được 500 triệu exp người đứng gần đều được
+20 Bánh Chưng ăn vô được 20 triệu kinh nghiệm người kết thúc boss

Hoa sơn loạn chiến vào : 14h và 22h báo danh tại hoa sơn lão tẩu trên hoa sơn cảnh kỹ trường
giết 1 người được 2 xu kết thúc được 50 xu + trấn phái linh đơn , linh dược
+ 1 ngựa Xích Long Câu 1 ngày
Vượt ải : kết thúc có xác xuật 50% rớt VLMT + 50% TTK + 1 xu + 5 Tàng bảo đồ 50 Nguyên liêu event 2
10% rot 1 Trấn phái linh đơn + 1 Trấn phái linh dược
Mỗi ải được 100 triệu qua ải 27 được 1 tỉ exp
+20 Bánh Chưng vô được 20 triệu kinh nghiệm

Nhiệm vụ tín sứ : 2 tỉ kinh nghiệm + hoàn thành được 10 gạo nếp + 2 mảnh tàng bảo đồ random (ngày đi được 3 lần)

thời gian tham gia 10h đến 12h và 18h đến 21h

Boss HKMP : kết thúc boss có xác xuật 50% rớt VLMT + 50% TTK + 5 xu + 5 Tàng bảo đồ + 5% rớt ngọc bội hiệp cốt 
9h 16h 20h 23h 50 Nguyên liêu event 3 30% 1 Trấn phái linh đơn + 1 Trấn phái linh dược
+50 Bánh Chưng ăn vô được 20 triệu kinh nghiệm

Boss đại hoàng kim :8h05>9h 200 xu + 50 Tàng bảo đồ random
vĩnh lạc trấn tọa độ 212 212 : 2 Trấn phái linh đơn + 2 Trấn phái linh dược
1 trang sức sinh lực 700 NL 700 ktc 5% 1 ngày
+200 bánh chưng
đứng gần được 2 tỉ kinh nghiệm
Kết thúc được 3 tỉ KN

Nhặt lồng đèn bang hội 7h30>8h vĩnh lạc trấn tọa độ 212 212
: 100 xu + 1 trang sức sinh lực 700 NL 700 ktc 5% 1 ngày+ 50 mảnh Tàng bảo đồ + 2 Trấn phái linh đơn + 2 Trấn phái linh dược
phi chiến đấu ko thể nhặt
1 trang sức sinh lực 700 NL 700 ktc 5% 1 ngày
+200 bánh Chưng
Đứng gần được 3 tỉ kinh nghiệm

Viêm đế : 8 người 1 pt thắng lương mi nhi 30% rớt VLMT + 30% TTK + nguyên liệu ép BK + 5 xu + 5 Tàng bảo đồ random
+ 50 bánh chưng
Team đến ải số 7 mỗi người được 2 mảnh Tàng bảo đồ random + 20 bánh kem
thời gian 14h25>16h25>20h25>22h25>0h25>8h25>10h25 +30% 1 Trấn phái linh đơn1704 + 1 Trấn phái linh dược1705
mỗi 1 boss được 200 triệu KN
vượt ải 7 được 20 bánh Chưng
Giết 1 người được 200 triệu KN
Thắng Ải cuối được 2 tỉ

Tống kim 11h > 23h trên 3k diểm 7 mảnh Tàng bảo đồ random 

ĐIỂM PHẦN THƯỞNG
Trên 1000 điểm 1 tỷ Kinh Nghiệm + 20 Bánh Chưng
Trên 3000 điểm 2 tỷ Kinh Nghiệm + 30 Bánh Chưng
Trên 6000 điểm 3 tỷ Kinh Nghiệm + 40 Bánh Chưng
Trên 10000 điểm 5 tỷ Kinh Nghiệm + 50 Bánh Chưng

Top TK 1h + 21h :

ĐIỂM PHẦN THƯỞNG
Top 1 65 xu + 1 ngựa Siêu Quang 1 ngày + 1 TPLĐ + 1TPLD
Top 2 45 xu + 1 ngựa Phiên Vũ 1 ngày + 1 TPLĐ + 1 TPLD
Top 3 35 xu + 1 ngựa Bôn Tiêu 1 ngày + 1 TPLĐ + 1 TPLD
Top 4 > Top 10 30 xu

 

Quả huy hoàng : 3 đợt 12h05 > 12h15 > 12h25
xuất hiện tại biện kinh 194 215
1 đợt 50 quả : mỗi quả 2 xu + 2 mảnh Tàng bảo đồ random + 10 bánh chưng
bk nam
nick chữ trắng và phi chiến đâu ko thể nhặt

Bánh chưng không có hạn sử dụng xếp chồng 500

Liên Đấu hàng tháng từ : 18h>19h ngày 08>28 hàng ngày báo danh tại sư giả liên đâu phương tượng 208 201

Tính top liên đấu :

TOP PHẦN THƯỞNG
1 3k điểm liên đấu
2 2k điểm liên đấu
3 1k5 điểm liên đấu
4-7 750 điểm liên đấu
8-10 500 điểm liên đấu
11-20 250 điểm liên đấu
21-50 100 điểm liên đấu

Shop liên đấu :

1500 vô danh giới chỉ 1 tháng
1500 vô danh chỉ hoản 1 tháng
1500 vinh diệu y 1 tháng gia hạn được
1500 tinh chuẩn ngoa 1 tháng gia hạn được

3000 áo như tình vĩnh viên 1 tháng
3000 ngựa siêu quang vĩnh viễn