EVENT NĂM MỚI!!!! CÁCH THỨC NHẬN PHẦN THƯỞNG.

Ép event tại cây Đào Vĩnh Lạc Trấn:
Túi nguyên liệu : rớt khi train quái map 9x mở ra 3 loại nguyên liệu .
                    1/ Lá Dong : Tống Kim trên 3k điểm 20 cái.
                    2/ Gạo Nếp : Đi thuyền PLD 50 cái.
                    3/ Thịt Heo : Vượt Ải thành công được 20 cái.
                    4/ Đậu Xanh: Săn boss HKMP mỗi con 60 cái.
 
Ghép event Bánh Chưng Đặt Biệt : 1 Lá Dong + 1 Gạo Nếp + 1 Thịt Heo + 1 Đậu Xanh + 1 Nồi Nấu Bánh (1xu/1cái)
Mua trực tiếp bánh chưng 2xu/1cái cho mua 20cái/1lần.
Ăn event có xác xuất
                     – 10% ra Âm dược hoạt huyết đơn.
                     – 10% ra Kích công trợ lực hoàn.
                     –  5% ra lệnh bài gọi boss Thần Tý
                     +++ mỗi 1 bánh 40 triệu exp + 5 bình máu tống kim

Max 300 event có cơ hội nhận : 
– 15 % ra Áo như tình vĩnh viến.
– 10% ra  Dây chuyền An Bang Hoàn Mỹ.
– 10% ra  Nhẫn Hoàn Mỹ An Bang Cúc Chỉ Hòan.
– 10% ra Nhẫn Hoàn Mỹ An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ.
– 10% ra  Ngọc Bội An Bang Hoàn Mỹ.
– 15% ra Ngựa Hãn Huyết Long Câu 1 tháng.
– 15% ra Vòng sáng vip 500 SL 500 NL ktc 5% 30 ngày.
– 15% ra nhẫn kim quang bác thần chi mộng kĩ năng vốn có 1 cấp kích hết đồ 30 ngày.

Nhận được gì thông báo thế giới luôn nhé!!!!

Reset event tại Cây Đào 3 Vĩnh Lạc Trấn tốn 10 xu.

Lệnh bài gọi boss gọi ra Thần Tý (chỉ mở được tại Vĩnh lạc trấn) rớt: + 2 xu +  2 mảnh tàng bảo đồ + 500 triệu kinh nghiệm (chết không được hưởng).